අපව අමතන්න

Hangzhou ප්‍රධාන තාක්ෂණ සමාගම, Ltd.

උදව් අවශ්යයි?

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න

අප අමතන්න

ලිපිනයලිපිනය:කාමරය 1803, ගොඩනැගිල්ල A, ගෝලීය ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය, 626 විද්‍යා කෞතුකාගාර වීදිය, Binjiang දිස්ත්‍රික්කය, Hangzhou City, Zhejiang, China.
දුරකථන දුරකථන:+8618042433470
විද්යුත් තැපෑල විද්යුත් තැපෑල:ftd@chief.tech
whatsapp (1) WhatsApp:+8618042433470
ෆැක්ස් ෆැක්ස්:+8657183738506
wechatWechat:+8618042433470

පැය 24 ඔන්ලයින්

ෆේස්බුක් instagram ට්විටර් linkedin icon_TikTok (2) youtube